The English version of our website will soon launch. Until then, when purchasing from countries outside Greece please contact our administrator here for detailed shipping cost info. Thank you.

Γεροντικά Aπανθίσματα

Οι Λογισμοί καθοριζούν τη ζωή μάς. Γέροντας Θαδδαίος

Περί του πνευματικού αγώνα

Ο Κύριος γνωρίζει τα πάντα΄ μάς ήξερε πριν ακόμα κι από τη σύλληψη μάς.
Αυτός είναι ο λόγος που μάς έδωσε το νόμο της υπακοής μέσω του Μωυσή
στο όρος Σινά. Αυτός ο νόμος δόθηκε εξαιτίας ημών,που έχουμε ανάγκη από
διόρθωση,όχι εξαιτίας όσων είναι πράοι και ταπεινοί.Αυτοί δεν χρειάζονται
τούτο τον νόμο.Ο νόμος της υπακοής είναι απαραίτητος για τη διόρθωση του
θελήματος μας και την ευθυγράμμιση της ελεύθερης βούλησης μας με την
ταπείνωση, τη δικαιοσύνη και την αγάπη.Η υπακοή είναι απαραίτητη για
την επίτευξη της αρμονίας.
Οι άγγελοι είναι ολότελα υπάκουοι,και η αρμονία και η αγάπη τους είναι
τέλειες. Πρέπει κι εμείς επίσης να μιμηθούμε το παράδειγμα της υπακοής τους,
στις σχέσεις μας με τους γονείς μας. Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι η υπακοή είναι
μεγαλύτερο πράγμα και από τη νηστεία ή την προσευχή. Αυτό είναι κάτι που δεν
το καταλάβαινα και τόσο καλά όταν ήμουν νέος. Αν δεν έχουμε υπακοή,τότε η
νηστεία μας είναι μάταιη.
Γνωρίζουμεότι κάθε καλή δωρεά προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα. Οι Άγιοι Πατέρες
αξιώθηκαν των δωρεών,μέσα από την προσευχή και τη νηστεία, αλλά
πάνω απ΄ όλα είχαν υπακοή.

Περισσότερα

Η ποικιλία των πειρασμών κατά τον Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή

Λέγονται πειρασμοί, επειδή γεννούν πείρα και κατά τον αόρατο πόλεμο γίνονται φορείς πνευματικής γνώσεως στους προσεκτικούς. Πειρασμός είναι και λέγεται κάθε αντίθεση στον αγώνα μας για την πίστη και την ευσέβεια, ενώ φροντίζουμε για την υποταγή μας στον Θεό. Κατά την γνώμη των Πατέρων υπάρχουν ποικίλες υποδιαιρέσεις πειρασμών. Άλλοι είναι οι πειρασμοί των αγωνιστών, για να προσθέσουν κέρδος και πρόοδο στον αγώνα τους· άλλοι είναι οι πειρασμοί των ράθυμων και απρόθυμων, για να προφυλάσσονται από τα βλαβερά και επικίνδυνα· άλλοι είναι οι πειρασμοί αυτών που νυστάζουν και κοιμούνται, για να τους ξυπνήσουν. Διαφορετικοί είναι οι πειρασμοί αυτών που απομακρύνονται και πλανώνται, για να πλησιάσουν κοντά στο Θεό· διαφορετικοί τέλος είναι οι πειρασμοί των δικαίων και φίλων του Θεού, για να κληρονομήσουν την επαγγελία. Υπάρχουν και πειρασμοί των τελείων, που επιτρέπει ο Θεός, για να τους προβάλλει στην Εκκλησία ως στήριγμα των πιστών και ως παράδειγμα προς μίμηση. Υπάρχει και άλλο είδος πειρασμών των τελείων, όπως του Κυρίου και των Αποστόλων, που πλήρωσαν τον νόμο της (επι)κοινωνίας με τον κόσμο σηκώνοντας τους δικούς μας πειρασμούς.
Στον νόμο αυτό της “κοινωνίας” μετέχουν και οι πνευματικοί Πατέρες σηκώνοντας τα βάρη και τις αδυναμίες των πνευματικών παιδιών τους με προσευχές και διάφορους αγώνες που συμπληρώνουν τις ελλείψεις των άλλων. Κατά τους Πατέρες υπάρχει και ένας άλλος τρόπος “κοινωνίας” σε ξένους πειρασμούς: Όποιος κατηγορεί “κοινωνεί” με τους πειρασμούς του κατηγορουμένου, όποιος συκοφαντεί με τους πειρασμούς του συκοφαντουμένου, όποιος άδικεί με τούς πειρασμούς του αδικούμενου, ιδίως μάλιστα όταν ο αδικούμενος υπομένει αγόγγυστα τη ζημιά.

(Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού, «Ο Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής», εκδ. Ι.Μ.Βατοπαιδίου- Ψυχωφελή Βατοπαιδινά 1)

Περισσότερα

Λόγοι Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβιτου

Περί του μυστηρίου της μετανοίας.

Ό Θεός όλα τα συγχωρεί με την εξομολόγηση.

Άς μή γυρίζομε πίσω στις αμαρτίες πού έχουμε εξομολογηθεί.
Ή ανάμνηση των αμαρτιών κάνει κακό.Ζητήσατε συγνώμη;
Τελείωσε. Ό Θεός όλα τα συγχωρεί μέ τήν εξομολόγηση.
Δεν πρέπει να γυρίζουμε πίσω καί νά κλεινόμαστε σε απελπισία.
Νά είμαστε δούλοι ταπεινοί μπροστά στόν Θεό.Νά αισθανόμαστε
χαρά καί ευγνομοσύνη γιά τήν άφεση τών αμαρτιών μας.
Δέν είναι υγιές νά λυπάται κανείς υπερβολικά  γιά τίς αμαρτίες
του καί νά επαναστατεί εναντίον του κακού εαυτού του φθάνοντας
μέχρι τήν απελπισία.Ή απελπισία καί η απογοήτευση είναι τό χειρότερο
πράγμα. Είναι παγίδα του σατανά,γιά νά κάνει τόν άνθρωπο νά χάσει
τήν προθυμία του στα πνευματικά καί νά τόν φέρει σέ απελπισία,σέ
αδράνεια καί ακηδία. Ό άνθρωπος τότε δέν μπορεί νά κάνει τίποτα
αχρηστεύεται.Λέει:<<Είμαι αμαρτωλός,άθλιος,είμαι τούτο, είμαι
κείνο,δέν έκανα τούτο,δέν έκανα κείνο…Έπρεπε τότε,δέν έκανα τότε,
τώρα τίποτα…Πάνε τά χρόνια μου χαμένα,δέν είμαι άξιος>>.
Του δημιουργείται ένα αίσθημα κατωτερότητος,ένας άκαρπος
αυτοεξευτελισμός,όλα γι΄ αυτόνε είναι ρημάδια.Ξέρετε τί
βαρύ πράγμα είναι αυτό;Είναι ψευτοταπείνωση.
Όλ΄ αυτά είναι σημάδια απελπισμένου ανθρώπου,που τόν
έχει κυριεύσει ό σατανάς. Ό άνθρωπος φθάνει στό σημείο νά
μή θέλει ούτε νά μεταλάβει, νομίζει ότι είναι ανάξιος γιά τά πάντα.
Προσπαθεί νά εξουθενώσει τή δράση του,τόν εαυτό του,γίνεται
άχρηστος.Αυτή είναι παγίδα πού στήνει ό σατανάς,γιά νά χάσει
ό άνθρωπος την ελπίδα του στήν αγάπη του Θεού.Αυτά είναι φοβερά,
αντίθετα προς τό Πνεύμα του Θεού.
Κι εγώ σκέπτομαι ότι αμαρτάνω.Δέν βαδίζω καλά.Ό,τι όμως μέ
στεναχωρεί,τό κάνω προσευχή,δέν τό κλείνω μέσα μου,πάω στόν πνευματικό,
τό εξομολογούμαι,τελείωσε! Νά μή γυρίζουμε πίσω καί νά λέμε τί δέν κάναμε.
Σημασία έχει τί θά κάνομε τώρα,άπ΄αυτή τή στιγμή κί έπειτα. Όπως λέγει
ό Απόστολος Παυλός:<<Τά  μέν οπίσω επιλανθανόμενος,τοίς δέ έμπροσθεν επεκτεινόμενος>>.
Στόν Απόστολο Παύλο πήγαινε τό πνεύμα τής δειλίας νά τόν εκκόψει
από τήν προσπάθεια του πρός τόν Χριστό, αλλά έλαβε τό θάρρος καί είπε:
<<Ζώ δέ ουκέτι εγώ,ζή δέ έν εμοί Χριστός>>. Καί τό άλλο:<<Τί ημάς
χωρίσει από τής αγάπης τού Χριστού; Θλίψις ή στενοχωρία,ή διωγμός,
ή λιμός, ή γυμνότης, ή κίνδυνος, ή μάχαιρα; Καθώς γέγραπται ότι ένεκα
σου θανατούμεθα όλην τήν ημέραν΄ελογίσθημεν ώς πρόβατα σφαγής>>.
Καί ό προφήτης Δαβίδ:<<Όύκ αποθανούμαι,αλλά ζήσομαι καί διηγήσομαι τά
έργα Κυρίου>>. Νά εντρυφάτε στίς Γραφές.Θυμιθείτε εκείνο τό ωραίο:
<<Εγώ τούς εμέ φιλούντας αγαπώ,οί δέ εμέ ζητούντες ευρήσουσι χάριν>>.

Περισσότερα